Kontakt: 047/4370252 číslo do štúdia

Marek Láska 0907159157 ,Iveta Láska 0908042571

Meno spoločnosti IGOMAR SK s.r.o. B.S.Timravy 16, 98511 Halič

Ičo 47571977

Dič 2023995204

Účet SK7909000000005070029792

E-mail info@fitfamilyradio.com